Regler

 • Fiskesäsongen för Kvitsle- och Mattmarströmmen är 1/6 – 31/8. Förbud mot båtfiske i strömmarna, se skyltar. I nedre Dammån, Ockesjön och mellan broarna nedströms Kvitsle är fiske tillåtet året runt med fiskekort.
 • Fiskekort är personligt och skall alltid medföras vid fiske
 • Barn och ungdom upp till 18 år får fiska utan särskild avgift
 • Fiske får endast utföras med sportfiskeredskap(=spö fört från hand)
  samt dragrodd eller släplina (högst 3 flugor får användas)
 • Fiske med agn, dött eller levande eller luktmedel är förbjudet i
  strömmande vatten
 • Minimimått för öring är 45 cm och max en öring per fiskare och dygn får tas upp (öringshonor är fredade och skall sättas tillbaka)
 • Minimimått för harr är 35 cm och max 5 harrar per fiskare och dygn får tas upp
 • Isfiske: vid gäddfiske får endast agn från områdets vatten användas och det får ej vara levande
 • Varsamhet med eld skall iakttagas samt nedskräpning undvikas
 • Överträdelse av ovanstående föreskrifter medför att rätten till
  fiske omedelbart förverkats
 • Vid överträdelse av ovanstående föreskrifter äger FVO rätt att ta ut en kontrollavgift à 500 kr
%d bloggare gillar detta: